You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

ลักษณะเด่นทั้ง 12 ข้อของผู้มีความฉลาดทางอารมณ์สูง

ในต่างประเทศนั้นมีการวิจัยจำนวนมากที่ชี้ว่าความฉลาดของอารมณ์ของมนุษย์หรือ EQ นั้น สำคัญต่อประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการทดสอบ EQ จากจำนวนคนมากถึงหนึ่งล้านคนนั้นได้ผลสรุปว่า ร้อยละ 58 ประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยได้สรุปผลออกมาว่าผู้ที่มี EQ ที่สูงนั้นมักจะมีฐานเงินเดือนที่มากกว่าผู้ที่มี EQ ต่ำ และร้อยละ 90 ของคนเก่งนั้นมักจะมี EQ ที่สูงเช่นกัน บทความนี้เราเลยจะมาดูลักษณะเด่นทั้ง 12 ข้อของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกันค่ะ

1.จะไม่พยายามทำให้คนอื่นมาชอบเขา


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นมักจะรู้ตัวเองว่าเป็นคนอย่างไร พวกเขาเข้าใจดีว่าหากมีคนรักก็ต้องมีเกลียดเป็นธรรมดา ทำให้พวกเขาไม่พยายามทำให้คนอื่นมาชอบหรือชื่นชมเขา

2.จะไม่พยายามตัดสินใคร


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นมักจะเป็นคนที่ใจกว้าง และจะไม่พยายามตัดสินใครเพียงแค่ผิวเผิน พวกเขามักจะให้คนๆนั้นพิสูจน์ตัวเองก่อนที่จะทำการตัดสิน

3.พวกเขามักจะสร้างทางเดินของตัวเอง


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นพวกเขามักจะมีอิสระที่จะเดินตามทางที่ตัวเองต้องการ พวกเขารู้ตัวดีว่าพวกเขาเป็นใครและจะไม่พยายามเสแสร้งทำเป็นคนอื่น พวกเขามักจะทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องและส่งผลดีกับตัวเองเสมอ

4.พวกเขามีน้ำใจ


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นมักจะมีน้ำใจกับคนรู้จักเสมอ เพราะพวกเขาคิดว่าหากเรามีน้ำใจกับคนอื่น คนอื่นก็จะมีน้ำใจกับเราเช่นเดียวกัน

5.พวกเขาให้เคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ


ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพวกเขาก็มักจะเคารพและให้เกียรติเสมอ เพราะทุกคนคือเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน การให้เกียรติกันคือคุณธรรมพื้นฐานในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีคนมากมาย

6.พวกเขาไม่ใช่พวกวัตถุนิยม


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นมักจะไม่ต้องการวัตถุเพื่อนำมาปรนเปรอหรือสนองตัณหา ความสุขของพวกเขามาจากสิ่งที่เขามีเสียมากกว่า

7.พวกเขามีความน่าเชื่อถือ


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นมักจะมีความน่าเชื่อถือ พวกเขาจะพยายามทำให้คนอื่นเชื่อใจเขา เมื่อใดที่พวกเขารักษาคำสัญญาพวกเขาก็มักจะรักษาสัญญาเอาไว้เสมอ

8.พวกเขาไม่ใช่พวกที่อ่อนไหวง่ายๆ


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นเป็นพวกที่ไม่อ่อนไหวไปกับสิ่งเร้าต่างๆที่เข้ามา พวกเขามักจะจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นที่จะทำประโยชน์ให้เขาเสียมากกว่าที่จะมาเสียเวลากับอะไรที่ไร้สาระ

9.พวกเขามีสมาธิและจดจ่อในการพูดคุย


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นมักจะจดจ่ออยู่กับการสนทนากับผู้อื่น พวกเขาจะไม่ทำตัววอกแวก พวกเขามักจะตั้งสมาธิไปยังจุดๆหนึ่ง เพื่อที่จะได้เข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังพูดอยู่

10.พวกเขาไม่มีอีโก้


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นมักจะไม่ใช้อีโก้กับคนอื่น พวกเขานั้นไม่ต้องการที่จะเป็นจุดสนใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพวกเขาก็มักจะทำเงียบๆ เสียมากกว่า และไม่พยายามถือว่าตนดีหรือเก่งกว่าคนอื่น

11.พวกเขาไม่หน้าไหว้หลังหลอก


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นมักจะจริงใจ พวกเขามีอะไรก็จะพูดไปตรงๆ จะไม่มีการหน้าไหว้หลังหลอกคนอื่นอย่างเด็ดขาด

12.พวกเขาจะไม่พูดโอ้อวด


ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นมักจะไม่พูดโอ้อวดเพื่อให้คนอื่นชื่นชมอะไรในตัวเขา พวกเขาไม่ต้องการคำชมหรือทำตัวเด่น เพราะฉะนั้นการพูดโอ้อวดมักจะเป็นสิ่งที่คนที่มี EQ สูงมักไม่ทำกัน

Back to top button