You cannot copy content of this page

คู่ชีวิตไม่ใช่คู่แข่ง ยอมกันบ้างก็ได้ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดหรอก

มีคู่รักหลายคู่ที่ชอบทำตัวเป็นคู่แข่งกันอยู่เสมอ

บางครั้งฝ่ายชายเห็นฝ่ายหญิงได้ดีกว่าตัวเอง ก็แสดงความไม่พอใจ

ที่ฝ่ายหญิงทำอะไรเกินหน้าเกินตา ไม่ไว้หน้ากันเลย

บางครั้งฝ่ายหญิงก็มักที่จะเห็นฝ่ายชายเป็นคู่แข่ง

เวลาจะทำอะไรก็มักจะชอบเปรียบเทียบหรือทำให้ฝ่ายชายรู้สึกด้อยกว่า

การที่เป็นคู่รักแล้วผันตัวมาเป็นคู่แข่งนั้น นอกจากจะสร้างความไม่พอใจ

ให้ทั้งสองฝ่ายแล้ว ยังเป็นการทำอะไรที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์อีกด้วย

แทนที่แต่ละฝ่ายจะยินดีที่อีกฝ่ายได้ดีและประสบความสำเร็จ

แต่กลับมีความรู้สึกอิจฉาริษยาหรือต้องการที่จะแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะ

ทั้งๆที่ต่อให้ผู้หญิงทำงานประสบความสำเร็จได้เงินเดือนหรือตำแหน่งสูงกว่าผู้ชาย

ก็มีประโยชน์ต่อครอบครัว ที่จะทำให้ได้เงินเพิ่มขึ้นและสบายมากขึ้น

หรือต่อให้ผู้ชายจะด้อยกว่าผู้หญิง ก็ควรที่จะให้กำลังใจ แทนที่จะดูถูกหรือทำให้

เขารู้สึกต่ำต้อยกว่าเดิม การเป็นคนรักนั้นคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และพากันประสบความสำเร็จ

ไปพร้อมๆกัน ไม่ใช่มาคอยแข่งขันกัน แล้วชีวิตคู่จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

Back to top button