You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

ความคิดที่ดีทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

ข้อที่ 1 เมื่อใดก็ตามที่มีใครบางคนทำให้เราเสียใจลองปล่อยมันไปดูสักครั้ง

แล้วลองมานั่งคิดทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น อาจจะทำให้ใจเราสงบกว่าเดิมก็ได้

 

ข้อที่ 2 เมื่อใดที่เราโมโห ลองนั่งนิ่งๆคิดทบทวนสิ่งต่างๆดู ไม่ควรใช้อารมณ์

ในการตัดสินใจทำอะไรลงไป ลองคิดดูว่ามันได้คุ้มเสียหรือเปล่า

ข้อที่ 3 เมื่อใดที่เรารู้สึกเหมือนถูกแย่งอะไรไป ขอให้เราคิดเอาไว้เสมอว่า

เราไม่สามารถเป็นเจ้าของอะไรได้ตลอดไป แม้แต่ร่างกายของเราก็ต้อง

คืนสู่ธรรมชาติในสักวัน

 

ข้อที่ 4 เมื่อใดที่คุณกลุ้มใจก็ลองสูดลมหายใจลึกๆดู เพื่อให้จิตใจของเราสงบ

ไม่คิดฟุ้งซ่านไปมากกว่าเดิม

 

ข้อที่ 5 เมื่อใดที่เราทุกข์ใจ ให้เรามองหาความสุขที่เราสามารถสร้างขึ้นได้

บางครั้งความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆเพียงแต่ว่าเรามองข้ามมันไป

 

ข้อที่ 6 เมื่อใดที่ถูกคนอื่นเอาเปรียบ ลองปล่อยวางดูบ้าง หากมันไม่ส่งผลอะไรกับ

ชีวิตของเรามากนักก็ปล่อยๆมันไป ดีกว่าไปสร้างศัตรูคู่อาฆาต

 

ข้อที่ 7 เมื่อใดที่เรามีเงิน ให้เราคิดไว้เสมอว่าเงินนี้เราจะเอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์

สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหมั่นคิดวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอ

 

 

Related Articles

Back to top button