You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ผูกพันสิ่งใดมากไป จะกลายเป็น ห่วงรัดชีวิต

บางครั้งสิ่งที่เราผูกพันมากที่สุดก็ทำให้เรา “เสียใจมากที่สุด”

ได้เช่นกัน

 

เพราะความผูกพันนั้นเอง ทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดสิ่งนั้นไปไม่ได้

เมื่อใดก็ตามที่สิ่งนั้นหายไปจากเรา มันจะกลายเป็นความเสียใจ

และเราจะคอยตามหาสิ่งๆนั้น เพื่อเอามันกลับมาให้ได้

ความรักก็เช่นเดียวกัน …

 

เมื่อเราผูกพันกับมันมากจนเกินไป มันจะเกิดสิ่งต่างๆขึ้น

เราจะคาดหวังกับความรักครั้งนี้มาก เราจะทุ่มเทกับมันมาก

 

แต่เมื่อใดที่ความรักที่เราผูกพันและทุ่มเท ทำให้เราเสียใจ

มันจะกลายเป็นห่วงที่คอยรัดชีวิตของเรา ทำให้เราเจ็บ

และเสียใจมากที่สุด

แต่ถึงอย่างนั้นเราสามารถที่จะผูกพันและรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

ไม่ถือว่าผิด แต่เราไม่ควรจมปลักอยู่กับมัน ในวันที่มัน

จากเราไป

 

แต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าความผูกพันบางครั้งก็ทำให้เรา

จมปลักอยู่กับสิ่งนั้น จนเราไม่เป็นอันทำอะไร

 

เพราะฉะนั้นผูกพันได้ แต่ก็ต้องพร้อมที่จะเสียมันไปด้วย

เพราะในวันนั้นคุณจะเข้มแข็ง และเดินหน้าต่อไปได้

Back to top button