You cannot copy content of this page

ปากบอกว่ารัก แต่การกระทำกลับสวนทาง

คำว่า “รัก” นั้นไม่ว่าใครก็สามารถที่จะพูดออกมาได้

แต่จะมีสักกี่คนที่จะสามารถทำให้รู้สึกว่ารักได้จริงๆ

 

เพราะเรามัวแต่ไปลุ่มหลงอยู่กับคำหวานที่ออกมาจากปาก

ทำให้เรายอมอดทนกับรสขมที่ออกมาจากการกระทำ

การที่จะเชื่อว่าใครรักเราจริงไม่ใช่แค่เพราะเขาบอกว่ารักเรา

แต่ต้องดูจากการกระทำที่เขาทำกับเราว่าเขารักเราจริงไหม

 

เพราะต่อให้พูดว่ารักเป็นพันครั้ง แต่ไม่เคยทำให้รู้สึกว่ารัก

ก็เทียบกับไม่เคยบอกว่ารัก แต่ทำให้รู้สึกรักครั้งเดียวไม่ได้

การกระทำย่อมมีน้ำหนักมากกว่าลมปากที่ออกมาแล้วก็หายไป

เพราะฉะนั้นอย่าคิดที่จะไปรักใครที่บอกว่ารักเรา แต่ไม่เคย

ทำให้เรารู้สึกว่าเขารักเราจริงๆเลย

 

ไม่อย่างนั้นเราอาจจะเป็นของตายสำหรับเขาไปตลอด

Back to top button