You cannot copy content of this page

บางครั้งเราอาจจะรอคอยคนที่ไม่มีตัวตนอยู่ก็ได้

การรอคอยความรักนั้น ไม่ว่าใครก็ต้องเคยด้วยกันทั้งนั้น

เพราะเชื่อว่าสักวันหนึ่ง คนที่เกิดมาเพื่อเราเขาอาจจะเข้ามา

ในชีวิตของเราก็เป็นได้

 

แต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเสมอไปหรอก

ในบางครั้งการที่เรารอใครสักคนที่ไม่แน่นอน

และเราไม่รู้ว่าเขามีตัวตนจริงๆบนโลกใบนี้ไหม

อาจจะทำให้เราพลาดและเสียโอกาสจากคนดีๆ

 

ที่พร้อมจะดูแลเราไปตลอดชีวิตก็เป็นได้

การรอคอยถึงแม้ว่ามันจะมีความหวังที่ได้รอ

 

แต่บางครั้งเราก็ต้องคิดให้รอบคอบด้วยว่า

การที่เรารออยู่แบบนี้มันพอจะมีความหวังบ้างหรือเปล่า

 

ไม่ใช่รอคอยใครสักคนที่ไม่มีวันกลับมา

หรือใครสักคนที่อาจจะไม่มีตัวตนอยู่บนโลกนี้

 

จนทำให้เรามองข้ามคนที่รักเรา พยายามทุกอย่างเพื่อเรา

กว่าจะมาคิดได้ก็อาจจะเสียคนๆนั้นไปแล้ว

 

เพราะฉะนั้นอย่าคิดรอคนที่ไม่มีหวังกับเรา

จนทำให้เราพลาดคนดีๆที่พร้อมจะเข้ามาในชีวิตเราล่ะ

Back to top button