You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

เราบังคับให้ใครมาเลือกเราหรือรักเราไม่ได้หรอกนะ

เรื่องของหัวใจ บางครั้งมันก็ยากที่จะบังคับ

ให้ใครมารู้สึกกับเราได้อย่างที่เราหวัง

 

เพราะฉะนั้นมันไม่ผิดหรอกที่เขาจะไม่เลือกเรา

คนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะรักใคร

การที่เขาไม่เลือกคุณ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีค่า

เพียงแค่เขาคิดว่าเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับคุณก็เท่านั้น

 

สิ่งที่เราต้องทำก็แค่เคารพความคิดและการตัดสินใจ

ของคนอื่นที่มีต่อเราก็เท่านั้น

 

อย่าคิดไปบังคับฝืนใจเขาเด็ดขาด เพราะต่อให้คุณได้เขามา

คิดหรือว่ามันจะเป็นความรักที่เกิดจากความต้องการของเขา?

ถึงคุณจะได้ร่างกายเขามา แต่คุณก็ไม่มีวันได้จิตใจของเขา

แบบนั้นมันทรมานกว่าการที่เขาไม่เลือกคุณเสียอีก

 

สุดท้ายแล้วให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามความรู้สึกเถอะ

อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ไม่ต้องไปฝืนหรือบังคับจิตใจกันเลย

Back to top button