You cannot copy content of this page

คนที่ใจคับแคบ มักแปรเจตนาคำพูดของผู้อื่น ไปในทางที่ผิดอยู่เสมอ

คนที่ “จิตใจคับแคบ” นั้น

มักจะมองคนอื่นแย่ไปเสียหมด

 

ต่อให้คนอื่นพูดดีหรือพยายามอธิบายอะไร

คนพวกนี้ก็มักจะไม่สนใจ และตีความผิดเพี้ยนไปหมด

คนพวกนี้มักจะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่น

ต่อให้ใครมาทำดีด้วยก็มักจะมองว่าคนนั้นคิดร้ายกับตน

 

ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงคนที่มี “จิตใจคับแคบ” เอาไว้ซะ

เพราะคนพวกนี้ไม่มีวันจะเป็นมิตรกับคนอื่นได้เลย

 

หากเราฝืนพยายามคบกับคนพวกนี้ ชีวิตของเราจะไม่มีความสุข

เพราะคนเหล่านี้มักจะพยายามยัดเยียดความทุกข์มาให้คนอื่นเสมอ

 

ไม่เคยที่จะนึกถึงจิตใจคนอื่นนอกจากตัวเอง

 

นอกจากนั้นแล้วยังเป็นคนที่มีทัศนคติที่แย่

ชอบมองทุกอย่างในแง่ลบไปเสียหมด

 

ต่อให้คุณพยายามพูดหรือให้สติคนพวกนี้มากแค่ไหน

เขาก็ไม่รับฟังหรือไม่พยายามปรับปรุงตัวอย่างเด็ดขาด

 

เรียกว่าเป็นคนที่มีทิฐิที่สูง ยากที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวได้

ควรที่จะปล่อยให้เขาใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียว ไม่ควรเอาใคร

เข้าไปยุ่งด้วยอย่างเด็ดขาด

Back to top button