You cannot copy content of this page

เจอกันเพราะกรรม ไม่มีหรอกคำว่าบังเอิญ

การที่เราจะเจอใครสักคนในชีวิต

ไม่ได้พบเจอกันเพียงเพราะ “ความบังเอิญ” หรอก

 

บางครั้งการที่คุณและเขาได้มาเจอกัน

ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวรกรรมที่ทำมา

เพราะชีวิตคนเราไม่มีคำว่าบังเอิญเสมอไปหรอก

คนบางคนเข้ามาก็เพื่อที่จะสอนบทเรียนให้เราได้เรียนรู้

 

เหมือนเป็นการชดใช้กรรมของตัวเราเอง

ที่อาจจะเคยได้ทำกับเขามาเมื่อชาติก่อน

เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างคุณและเขาจบลง

ก็เหมือนกับการสิ้นสุดเวรกรรมต่อกันแล้ว

 

เพราะฉะนั้นทางที่ดีเราก็ไม่ควรไปทำเวรทำกรรม

กับใครเอาไว้ เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

 

ถ้าเราไปสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับเขา

พยายามทำดีกับทุกคนเข้าไว้ อย่างน้อยมันก็ทำให้เรา

มี “ความสุข” ในชีวิตมากกว่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่น

เรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อหรือ

อาจจะอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้สักเท่าไหร่

 

แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

มากยิ่งขึ้น โดยการไม่ต้องไปทำกรรมกับใครหรือเบียดเบียนกับใคร

Back to top button