บางครั้งการที่เราใส่ใจหรือพยายามทำดีกับเขา

ก็ใช่ว่าเขาจะเห็นค่าความดีในสิ่งที่เราทำเสมอไป

 

คนบางคนต่อให้เราพยายามทำดีกับเขาแค่ไหน

เขาก็ไม่รู้สึกหรือสำนึกกับสิ่งที่เราทำกับเขาเลย

บางครั้งเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขารักเรา

และสนใจในตัวเรามากขึ้น แต่ก็ดูเหมือนเหนื่อยเปล่าๆ

 

เพราะการใส่ใจมากไป จนอาจจะทำให้ใจเราเป็นทุกข์

บางครั้งเราต้องพยายามที่จะเข้าใจ เราถึงจะเป็นสุข

ปล่อยวางเสียบ้าง จะได้เป็นอิสระ

ให้คิดเอาไว้เสมอว่าไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคน

บนโลกนี้รักเรา เพราะมันเป็นไปได้ไม่ได้หรอก

 

มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด เป็นธรรมดาของโลกนี้

เอาเวลาที่จะคิดแบบนั้นไปดูแลหรือใส่ใจคนที่

รักคุณและเห็นคุณค่าในตัวคุณจะดีกว่า

ดีกว่ามาเสียเวลาพยายามทำอะไรที่มันเปล่าประโยชน์

เพราะบางครั้งการคาดหวังก็อาจจะทำให้เรารู้สึกผิดหวัง