You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

รู้ดีแค่ไหนก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น


เรื่องบางเรื่องนั้น

ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่ง

 

โดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวคนอื่น

ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรา

ยิ่งไม่ควรเข้าไปยุ่งอย่างเด็ดขาด

 

ต่อให้เราจะรู้ดีกับเรื่องนั้นมากแค่ไหน

ก็ไม่ควรเสนอตัวหรือเข้าไปยุ่งอย่างเด็ดขาด

 

เพราะคนที่ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนั้น

มักจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตในสังคม

 

เพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าคนแบบนี้

มักจะคบหาไม่ได้ หรือพูดอะไรให้ฟังไม่ได้

 

ยิ่งถ้าเป็นความลับหรือเรื่องสำคัญ

ยิ่งไม่มีใครที่จะอยากบอกหรือให้รู้เด็ดขาด

 

เพราะฉะนั้นจงเป็นคนเงียบๆ อยู่เป็นกลาง

ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่น

จนทำให้ตัวเราเองมีปัญหา

 

ปล่อยให้คนอื่นจัดการเรื่องของเขาไป

ไม่ต้องไปหวังดีหรืออยากช่วยอะไรเขา

เพราะคนที่เดือดร้อนสุดท้ายอาจจะเป็น “ตัวเรา” ก็เป็นได้


Back to top button