You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ความรักที่ดีจะทำให้เราเติบโต ความรักโง่ๆจะทำให้เราตกต่ำ

ความรักที่ดีนั้นมักจะเป็นความรักที่ทำให้เรามีความสุข

เป็นความรักที่จะทำให้ตัวเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น

 

แต่ความรักโง่ๆ ความรักแย่ๆนั้นมักจะทำให้ชีวิตเราแย่

เพราะมันมีแต่ความเสียใจหรือเรื่องแย่ๆที่เข้ามาในชีวิตเรา

หลายคนต้องจมปลักอยู่กับความรักโง่ๆที่เราต้องทนฝืน

ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วนั้น เราจะสลัดมันทิ้งออกไปก็ได้

 

แต่เพราะความผูกพันหรือเพราะความรัก

ทำให้เราไม่สามารถตัดขาดจากความรักแย่ๆในชีวิตได้

เพราะฉะนั้นหลายคนจึงต้องจมปลัก

อยู่กับความรักแย่ๆที่คอยแต่จะทำลายชีวิตของพวกเขา

 

หากเรายังตัดขาดจากความรักแย่ๆพวกนี้ไม่ได้

ก็ยากที่จะทำให้เราได้เจอความรักดีๆ ได้เช่นกัน

เราจึงต้องพยายามเสาะหาความรักดีๆ

ที่จะมาเติมเต็มให้กับชีวิตของเรา ทำให้เราเติบโต

และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเพื่อหนีให้พ้นจากความรักแย่ๆ

ที่จะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำ

Related Articles

Back to top button