คนเราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นครูของอีกชีวิตเสมอ

การที่ใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเราก็เช่นกัน

 

พวกเขามักจะเข้ามาสอนอะไรต่างๆในชีวิตให้กับเรา

เหมือนกับเป็นคุณครูที่มาสอนการใช้ชีวิตให้กับเรา

ซึ่งแตกต่างจากคุณครูในโรงเรียน ที่จะสอนวิชาความรู้

ให้แก่ตัวเรา แต่คนที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นเปรียบเสมือน

คุณครูที่สอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้

 

คนบางคนเข้ามาเพื่อหลอกลวงเรา เพื่อให้เราเรียนรู้

เกี่ยวกับการไว้ใจคน และทำให้ระวังเวลาที่เราจะเชื่อใจใคร

 

คนบางคนเข้ามาเพื่อทำให้เราต้องเสียใจ

เพื่อให้เราเข้มแข็งมากขึ้น จากการที่ต้องถูกกระทำ

คนบางคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเรา เพื่อให้เราเรียนรู้ว่า

เราไม่ควรถูกใครเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์อีกต่อไป

 

คนบางคนเข้ามาเพื่อเล่นกับความรู้สึกของเรา เพื่อให้เราเรียนรู้ว่า

เราไม่ควรให้ใครเข้ามาย่ำยีความรู้สึกของเรา

 

จะเห็นได้ว่าทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้น เปรียบเสมือนครูของเรา

ให้เราพัฒนาตัวเอง และเติบโตมากยิ่งขึ้น จากคนที่อาจจะไม่รู้ประสีประสา

อะไรบนโลกใบนี้ จนกลายเป็นคนที่เข้าใจเรื่องต่างๆบนโลกใบนี้ได้เป็นอย่างดี