You cannot copy content of this page

มีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่าถือทะนงตนจนเกินไป

คนเรานั้นถ้ามีความมั่นใจในตัวเองนั้น

ก็ย่อมที่จะเป็นเรื่องที่ดี

 

แต่อย่าลืมนะว่าการที่เรามั่นใจในตัวเองมากเกินไป

อาจจะทำให้เราทะนงตนคิดว่าเราสำคัญ จนมองข้ามคนอื่นๆ

เห็นคนอื่นไร้ค่า คิดว่าตัวเองสำคัญกว่า

ซึ่งเป็นความคิดที่แย่เอามากๆ ในการใช้ชีวิต

 

การมีความมั่นใจในตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่ผิด

แต่การเอาความมั่นใจของตัวเราเอง ไปข่มคนอื่นแบบนี้

มันเป็นเรื่องที่แย่เอามากๆ

 

ถึงเราจะมั่นใจในตัวเองมากแค่ไหน

เราก็ต้องมีลิมิตของมัน เพราะบางครั้งเราก็อาจจะคิดว่า

เราสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งใคร

 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งคนอื่นอยู่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิต หรือการงานต่างๆ

ก็ล้วนแล้วต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้นอย่ามั่นใจในตัวเอง จนเกิดความรู้สึกทะนงตนจนเกินไป

เพราะคุณจะไม่ต่างอะไรกับคนที่หลงตัวเอง จนไม่เห็นความสำคัญของคนอื่น

Back to top button