การ “ใส่ใจ” อะไรสักอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดี

แต่ถ้าหากบางครั้งเราไปใส่ใจอะไรที่มันผิดที่ผิดทาง

 

ก็จะทำให้เราเหนื่อยเปล่าๆ ทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุข

เพราะเราไปใส่ใจในสิ่งที่เราไม่ควรจะใส่ใจมันนั่นเอง

สิ่งที่เราควรทำ หากเราใส่ใจแล้วเราเกิดความทุกข์หรือเหนื่อย

ก็คือ “ปล่อยมันไป” ไม่ต้องเก็บมันมาคิดหรือเอามาใส่ใจ

 

เราก็จะไม่ทุกข์และไม่ต้องคิดถึงมัน

อย่าลืมว่าการใส่ใจนั้น หากเราใช้มันถูกที่ถูกคน

มันจะเป็นสิ่งที่ดี และทำให้เราและคนที่ได้รับมีความสุข

 

แต่หากมันผิดที่ผิดเวลา มันจะทำให้เรารู้สึกทุกข์และเหนื่อย

เพราะฉะนั้นอย่าใส่ใจผิดที่ และไม่ควรเก็บสิ่งที่ทำให้เราทุกข์

เอามาใส่ใจ ไม่อย่างนั้นชีวิตของเราจะไม่มีความสุขเลย …