You cannot copy content of this page

อย่าเป็นทุกข์ล่วงหน้า กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

คนหลายคนชอบกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ถึงแม้ว่าบางครั้งการที่เราเป็นกังวลก็คือการระวังอย่างหนึ่ง

 

แต่การกังวลจนเป็นทุกข์ในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

จะทำให้เราเป็นทุกข์อย่างมาก และอาจจะเกิดปัญหาตามมา

เพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นกับเรา

เราก็ไม่ควรที่จะเป็นทุกข์กับมันเสียก่อน

 

และอย่าลืมว่าถ้าอะไรมันจะเกิด มันก็ต้องเกิด

เราไม่สามารถไปบังคับหรือเปลี่ยนมันได้ในทันที

 

แต่เราสามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันได้

เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเอาเวลามาเป็นทุกข์

เราเอาเวลาไปเตรียมตัวเพื่อรอจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

กับเราได้ น่าจะยังมีประโยชน์มากกว่ามานั่งทุกข์ใจกับมัน

 

อย่าพยายามตีตนไปก่อนไข้ ใช้สติให้ดี

แล้วเมื่อปัญหาโถมเข้ามาในชีวิต เราก็จะสามารถรับมือ

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างคนมีสติ

Back to top button