ในบางครั้งเราก็ต้องมีความรู้จักพอดี

ไม่หวังมากหรือโลภจนเกินไปในชีวิต

 

การที่เราสามารถรู้จักพอ จะทำให้เราใช้ชีวิต

ได้อย่างมีความสุขในแบบที่เราควรจะเป็น

คนบางคนต่อให้เขามีอะไรก็ตาม เขาก็ไม่รู้จักพอ

หากได้สิ่งที่ดีแล้ว เขาก็มักจะต้องการสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนเสมอ

 

นั่นจะทำให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุข

เพราะเขาไม่เคยมีความพอใจ หรือความพอดีในสิ่งที่เขามี

 

ถึงแม้สิ่งนั้นมันจะดีพอสำหรับเขามากแค่ไหนก็ตาม

แต่เขาก็ยังจะต้องการสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ ถึงแม้ว่ามันจะทำให้

เขาต้องลำบากหรือทุกข์ใจก็ตามที

 

คนที่รู้จักประมาณตนและรู้จักพอ

จะทำให้ชีวิตของเขา มีความสุข เพราะพวกเขาพอใจในสิ่งที่เขามี

ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายในชีวิต แค่มีเท่านี้เขาก็มีความสุขพอแล้ว