You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

ห้ามไม่ได้คือปาก คาดหวังไม่ได้คือใจคน

สิ่งที่เรามักจะห้ามไม่ได้คือปากของคนอื่น

เพราะคนอื่นจะพูดอะไรยังไงกับเรา เขาก็สามารถพูดได้

 

เราไม่สามารถไปบังคับปากคนอื่นให้พูดในสิ่งที่เราต้องการได้

คนเราถ้ามีปากเขาจะพูดอะไรก็ได้ อาจจะเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกดี

หรืออาจจะเป็นคำพูดที่จะทำให้เรารู้สึกแย่ หรือใส่ร้ายเรา

เราก็ไม่สามารถไปห้ามคนอื่นได้ เพราะนั่นคือปากเขา

 

แต่เรามีสิทธิ์ที่จะรับฟังหรือนำมันมาใส่ใจหรือเปล่า

หากเราตีค่าราคาคำพูดพวกนั้น มันก็มีผลกับชีวิตของเรามากเท่านั้น

 

หากเราไม่เห็นคุณค่าของคำพูดจากปากคนอื่น

เขาก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้ด้วยปากของเขาเช่นกัน

 

ใจของคนเราก็เช่นกัน

เราไม่สามารถไปบังคับจิตใจคนอื่นได้หรอก

 

เพราะบางครั้งใจของตัวเราเองเรายังบังคับมันไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามคาดหวังกับใจของคนอื่น

แต่จงหนักแน่นกับใจของเราเท่านั้นพอ

เพราะเราสามารถควบคุมและกำหนดมันได้ด้วยตัวของเราเอง

Related Articles

Back to top button