ในความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้สึกว่ามันใช่

คุณจะไม่เหนื่อยเลยสักนิด

 

ไม่เหนื่อยที่จะต้องมาคอยทะเลาะกัน

ไม่เหนื่อยที่จะต้องมาเดาใจของเขา

ไม่เหนื่อยที่จะต้องคอยพยายามอยู่ฝ่ายเดียว

เพราะถ้าเรารู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ แสดงว่า

ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้

 

ลองกลับมาถามกับตัวเองดูก่อนว่า

ทุกวันที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเหนื่อยหรือเปล่า

 

เพราะบางคนก็คอยประคองความสัมพันธ์

คอยดูแล คอยเอาใจใส่ แต่อีกคนกลับไม่ทำอะไรเลย

 

การพยายามทำอะไรฝ่ายเดียวมันเหนื่อยมากนะ

ไม่ใช่แค่เหนื่อยกายอย่างเดียว แต่มันเหนื่อยไปถึงหัวใจ

 

ไม่ใช่แค่ความรักเพียงอย่างเดียว แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง

ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่มันใช่สำหรับเรา เราจะไม่เหนื่อย

ไม่รู้สึกเบื่อที่จะทำมันเลย

 

แต่ถ้าเราต้องมาฝืนทำในสิ่งที่เราไม่อย่างทำ

เราจะเหนื่อยและเบื่อมันได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม