You cannot copy content of this page

การเป็นเพื่อนนั้นนั้นหมายถึงการส่งเสริมกัน ไม่ใช่การมาเอาเปรียบกัน

การจะคบกันเป็นเพื่อนนั้น

สิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งเลยก็คือ

“เพื่อนไม่ควรเอาเปรียบกัน”

 

เพราะคำว่าเพื่อนและฐานะของคำว่าเพื่อน

ทำให้เพื่อนนั้นมีหน้าที่ที่ควรส่งเสริมหรือช่วยเหลือ

ไม่ควรที่จะมาคบกันเป็นเพื่อนเพราะต้องการเอาเปรียบ

เพราะถ้าเพื่อนเอาเปรียบเพื่อนเมื่อไหร่

นั่นหมายความว่าความรู้สึกจริงๆที่มีให้กันนั้น

มันไม่ใช่คำว่า “เพื่อน”

 

เพราะฉะนั้นอย่าพยายามใช้คำว่า “เพื่อน”

มาเป็นข้ออ้างในการพยายามเอาเปรียบคนอื่น

เพราะมันดูไม่โอเคมากๆ เวลาที่คุณบอกว่าเขาคือเพื่อน

แต่กลับทำทุกอย่างกับเขาเหมือนว่าเขาไม่ใช่เพื่อนของคุณ

Back to top button