คนเราทุกคนนั้นสามารถเลือกได้

ว่าเรานั้นจะเป็น “ผู้เลือก” หรือเป็น “ตัวเลือก”

 

เวลาที่เราไปชอบใคร เราก็อยากเป็นคนที่ถูกเลือก

แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้สมหวังเสมอไปทุกครั้ง

ทำให้เราก็เป็นได้แค่ “ตัวเลือก” สำหรับเขา

เพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำตัวเองให้มีคุณค่า

จนทำให้คนอื่นๆนั้นมาสนใจในตัวของคุณ

 

และนั่นจะทำให้คุณได้กลายเป็น “ผู้เลือก”

แน่นอนว่าคนเราทุกคนย่อมต้องการที่จะ

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิต

 

การที่เราเป็นตัวเลือกนั้น เราไม่สามารถเลือก

หรือกำหนดสิ่งที่เราต้องการได้ แต่การที่เราเป็น

“ผู้เลือก” นั้นจะช่วยให้เรากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามต้องการ

 

เพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตให้เป็นเหมือนกับ “ผู้เลือก”

อย่าพยายามใช้ชีวิตไปวันๆ เพื่อเป็นแค่เพียง “ตัวเลือก” ของคนอื่น