เงินนั้นบางครั้งมันก็ไม่ได้เปลี่ยนคนหรอก

แต่เงินนั้นมันสามารถที่จะเผยตัวตนคนออกมา

 

นั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา

เขาก็แค่เสแสร้งแกล้งทำก็เท่านั้น

พอมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง เขาก็เผยธาตุแท้ออกมา

เพราะคนเราโดยเนื้อแท้ ถ้าเป็นคนที่จริงใจ

และยึดมั่นในความดี เงินก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขา

หรือซื้อเขาได้แน่นอน

 

ตอนเรามีเงินมากมาย เราไม่รู้หรอกว่า

แต่ละคนที่เข้าหาเรานั้นเขาคิดยังไงกับเรา

 

แต่ในวันที่เราไม่มีเงินหรือไม่เหลืออะไรเลย

เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามีสักกี่คน

ที่เข้าหาเราโดยไม่สนใจเงินทองของเรา

 

นั่นเพราะเงินมันสามารถเปิดเผยตัวตนของคนออกมาได้

ว่าจริงๆแล้วนั้นเขาเป็นคนยังไง รู้สึกยังไงกับเรา