You cannot copy content of this page

“เงินไม่ได้เปลี่ยนคน” แต่มันจะเผยตัวตนคนออกมา

เงินนั้นบางครั้งมันก็ไม่ได้เปลี่ยนคนหรอก

แต่เงินนั้นมันสามารถที่จะเผยตัวตนคนออกมา

 

นั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา

เขาก็แค่เสแสร้งแกล้งทำก็เท่านั้น

พอมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง เขาก็เผยธาตุแท้ออกมา

เพราะคนเราโดยเนื้อแท้ ถ้าเป็นคนที่จริงใจ

และยึดมั่นในความดี เงินก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขา

หรือซื้อเขาได้แน่นอน

 

ตอนเรามีเงินมากมาย เราไม่รู้หรอกว่า

แต่ละคนที่เข้าหาเรานั้นเขาคิดยังไงกับเรา

 

แต่ในวันที่เราไม่มีเงินหรือไม่เหลืออะไรเลย

เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามีสักกี่คน

ที่เข้าหาเราโดยไม่สนใจเงินทองของเรา

 

นั่นเพราะเงินมันสามารถเปิดเผยตัวตนของคนออกมาได้

ว่าจริงๆแล้วนั้นเขาเป็นคนยังไง รู้สึกยังไงกับเรา

Back to top button