ชีวิตรักนั้นมันจะดำเนินไปได้ มันก็ขึ้นอยู่กับ “คนสองคน”

ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น อย่าลืมว่าความรักคือ

เรื่องระหว่างคนสองคน

 

เพราะฉะนั้นถ้าหากคนสองคน

ช่วยกันประคองความรักไว้มันก็ยากที่รักจะพัง

การที่เรือรักอับปางจะอับปางลงไปนั้น

ถ้าคนร่วมทางไม่ “อัปรีย์” ก็ยากที่เรือรักจะล่มลง

 

เพราะต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน แต่ถ้าคน

ที่คุณรักจนสุดหัวใจ เขาเป็นคนรักที่แย่มากๆ

ความรักของคุณก็ไปรอดได้ยาก

เพราะฉะนั้นการที่เราคิดจะฝากชีวิตกับใครไว้สักคน

ก็เหมือนกับการแล่นเรือออกไปกลางทะเล

 

เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเรือที่แข็งแรง

สภาพดี และสามารถลอยไปในทะเลได้แน่นอน

หรือว่าเราจะเลือกเรือที่ผุพัง รอวันจมกลางทะเล

ทั้งหมดเราเป็นคนเลือกด้วยตัวของเราเอง …