You cannot copy content of this page

ถ้าเจอคนใจดี ให้เกรงใจ ไม่ใช่เอาเปรียบ

ถ้าเจอคนใจดีกับเรานั้นให้ถือว่าเราโชคดี

จงอย่าคิดพยายามเอาเปรียบหรือทำให้เขาเสียใจ

 

อย่าลืมว่าคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นหาได้ยาก

เพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่ก็มัก

จะเข้ามาหาผลประโยชน์กับเรา

จงรักษาคนที่ใจดีกับเราให้มาก เกรงใจเขาให้มาก

และรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอาไว้ให้ดี

 

เพราะวันข้างหน้าคุณอาจจะได้มีโอกาสพึ่งพา

หรือได้รับความช่วยเหลือจากเขา

อย่าคิดทำร้ายน้ำใจหรือพยายามเอาเปรียบเขา

เพราะนั่นเท่ากับว่าคุณอาจจะเสียคนดีๆไปจากชีวิต

 

แล้วคุณอาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลัง

ที่ต้องมาเสียคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณ

Back to top button