การอยู่ตัวคนเดียวนั้น

อาจจะหมายถึงว่าเรานั้นเป็นคนไร้คู่

 

แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเรานั้น

จะเป็นคนไร้ค่าซะหน่อย

คนบางคนมีชีวิตอยู่เป็นโสดไร้คู่

แต่กลับมีความสุขมากกว่าคนมีคู่เสียอีก

 

ชีวิตของคนเรามันมีอะไรมากกว่านั้น

ไม่ใช่แค่ว่าไม่มีแฟนหรือคนรักแล้วชีวิตจะไร้ค่า

เพราะเราสามารถมีคนอื่นๆให้รักได้อีกมากมาย

เช่น พ่อแม่ ครอบครัว พี่น้อง เพื่อน หรือคนอื่นๆ

 

เพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นหรอกนะว่าเราจะต้องมีคู่

หรือเปล่า เพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ไร้ค่า

เพราะในความเป็นจริงแล้ว มันอยู่ที่ว่า

เรามีความสุขกับที่เป็นอยู่ในตอนนี้หรือเปล่า

และตัวของเราเองกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้

นั่นแหละที่มันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเรามีค่าหรือเปล่า