You cannot copy content of this page

เรามักจะตกเป็นผู้ร้ายในเรื่องเล่าของใครบางคนเสมอ

บนโลกนี้ใครไม่ถูกนินทาคงไม่มีในโลก

ทุกคนล้วนแล้วต่างก็ต้องถูกนินทาด้วยกันทั้งนั้น

 

เรามักจะตกเป็นผู้ร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นเสมอ

เพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่กังวลว่าใครจะนินทาหรือใส่ร้ายเรา

เราก็คงเป็นประสาทกันพอดีแหละ

ถ้ามัวแต่จะมาจ้องหาใครที่คอยนินทาเรา

 

ทางที่ดีปล่อยให้มันผ่านไปจะดีกว่านะ

คนพวกนั้นถ้าเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไป

คนพวกนี้มักจะขอแค่ให้ได้พูด ให้ได้ใส่ร้ายคนอื่น

เราไม่ต้องไปเป็นเดือดเป็นร้อนกับคำพูดคนพวกนี้หรอก

เพราะถ้าเราไม่สนใจ เดี๋ยวพวกเขาก็เลิกยุ่งกับเราเองแหละ

Back to top button