เรื่องเงินทองนั้นมันไม่เข้าใครออกใคร

แต่เวลาที่ไปยืมเงินใครมา เราก็ต้องคืนเขา

 

ให้นึกถึงตอนที่เราเดือดร้อน

แล้วเขายื่นมือเข้ามาช่วย มอบเงินก้อนนั้นให้

พอถึงเวลาครบกำหนดคืน

กลับบ่ายเบี่ยง ไม่ยอมคืน แบบนี้เขาก็เดือดร้อน

 

อย่าเอาความเดือดร้อนหรือปัญหาของตัวเอง

ไปโยนให้คนอื่นรับผิดชอบ ทั้งๆที่เขาไม่รู้ด้วย

หนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง

เราก็ควรที่จะจัดการหนี้เหล่านั้นด้วยตัวของเราเอง

 

สัญญากับใครเอาไว้ โดยเฉพาะคนที่ไว้ใจให้เรายืม

ก็คืนเขาไปซะ อย่าต้องเสียคนดีๆไปเพียงเพราะเงินเลย

เวรกรรมของพวกที่ยืมเงินแล้วไม่คิดคืนชาวบ้าน

วันข้างหน้าก็จะไม่มีใครอยากช่วยเหลือ ไม่มีใคร

ที่จะอยากยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างแน่นอน เรียกได้ว่า

 

ไม่มีใครที่คิดจะสงสารหรือต้องการ

ให้หยิบยืมเงินอย่างแน่นอน ต่อให้คุณจะอ้อนวอนขอร้องยังไง

ก็ยากที่จะมีใครกล้ามาช่วยเหลือคุณ …