You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

หมดรักก็บอกกันตรงๆ อย่านอกใจกันก็พอ

หากหมดรักกันแล้ว ไม่เหลือเยื่อใยต่อกันแล้ว

ก็บอกกันมาตรงๆจะดีกว่านะ

 

ไม่ต้องพยายามโกหกหรือแกล้งว่ายังรัก

และนอกใจกัน เพราะมันเจ็บยิ่งกว่าเสียอีก

คนเราถ้ามีอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะ

เพราะนั่นมันคือสิทธิ์ของคุณที่จะรักหรือไม่รัก

 

เรื่องของหัวใจไม่มีใครสามารถบงการหรือห้ามกันได้หรอก

ถ้าหมดรักแล้ว ก็ต่างคนต่างไป แต่ขออย่างเดียวเท่านั้น

คือถ้าหมดรักแล้วก็อย่านอกใจกันทั้งๆที่ยังคบ

ยังมีสถานะกันอยู่ เพราะนั่นมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากๆ

 

สู้บอกว่าไม่รักกันตรงๆ บอกเลิกกันตรงๆ ยังทำใจได้ง่ายกว่าอีก

เพราะฉะนั้นถ้าไม่รักกันแล้ว ก็บอกกันมาตรงๆเลย ไม่ต้องเกรงใจ

ต่างคนต่างไปตามทางของตัวเอง จะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกัน

Related Articles

Back to top button