คนเรานั้นถ้าคิดที่จะรักกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน

ยังไงก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

 

อย่าลืมนะว่าการให้เกียรติคนรักนั้น

เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในชีวิตคู่ของคู่รักทุกคู่

เพราะห่างใครที่ถูกแฟนไม่ให้เกียรติหรือหยามเกียรติ

ก็ไม่มีใครที่รู้สึกพอใจหรือยินดีหรอกนะ

 

และไม่ว่าจะต่อหน้าคนอื่นหรือลับหลังคนอื่น

ก็ต้องให้เกียรติคนรักของคุณอย่างเท่าๆกัน

ไม่ใช่ให้เกียรติเฉพาะตอนที่อยู่กับคนอื่น

แต่พออยู่กันสองคนกลับไม่ให้เกียรติ

ถ้าเป็นแบบนั้นยังไงชีวิตคู่ก็ไปกันไม่รอด

 

คนทุกคนย่อมมีเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งนั้น

ต่อให้เป็นคนรักหรือคู่ชีวิต ที่รักกันมากแค่ไหน

ก็ต้องให้เกียรติกันเสมอ ห้ามลืมข้อนี้เด็ดขาด