You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

เมื่อสิ้นวาสนาต่อกันก็ต้องจากกัน รั้งยังไงก็ไม่อยู่

คนเราเมื่อสิ้นวาสนาต่อกัน

สุดท้ายก็ต้องจากลากันไปเป็นเรื่องธรรมดา

 

อย่าพยายามฉุดรั้งหรือฝืนความรู้สึกเลย

เพราะมันมีแต่จะทำให้เราต้องเจ็บเปล่าๆ

ลองถามตัวเองดูก่อนว่า

มีความสุขมั้ยเวลาที่อยู่กับเขา

 

ถ้ามันไม่มีความสุข ก็อย่าทนฝืนเลย

ต่างคนต่างปล่อย ไปตามทางของแต่ละคน

คิดเสียว่าคุณทั้งสองได้หมดสิ้นวาสนาต่อกันแล้ว

การที่มัวแต่ผูกพันตัดกันไม่ขาด

ทนฝืนอยู่แบบนี้มีแต่จะทำให้ต้องเจ็บช้ำเปล่าๆ

Back to top button