You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

หากไม่เจ็บปวด เราก็คงไม่รู้จักคำว่า “ความสุข”

ในชีวิตของคนเรานั้นมี “ความสุข”

ก็ต้องมี “ความเศร้า” เป็นธรรมดา

 

หากเราไม่เคยเจ็บปวด เราก็อาจจะไม่ได้

ลิ้มรสชาติของความสุขได้หรอก

อย่าพยายามที่จะมองหาแต่ความสุขเสมอไป

บางสิ่งเราก็ต้องจ่ายมันเพื่อให้ได้มันมา

 

การทำงานอย่างหนักนั้นแน่นอนมันทรมาน

และมันเจ็บปวด หากเลือกได้หลายคนก็อยาก

อยู่สบายไม่ต้องทำงาน

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานประสบความสำเร็จ

เราจะรับรู้ได้ถึงความสุขที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา

 

เรื่องความรักก็เหมือนกัน ต่อให้คู่รักที่รักกันมากที่สุด

ต่างก็ต้องเคยทะเลาะกัน หรือเจ็บปวดจากความรักกันทั้งนั้น

แต่พวกเขาสามารถผ่านมันมาได้ และสามารถจัดการปัญหา

เหล่านั้นได้ พวกเขาจึงได้มีความสุขแบบทุกวันนี้นั่นเอง

Related Articles

Back to top button