ในชีวิตของคนเรานั้นมี “ความสุข”

ก็ต้องมี “ความเศร้า” เป็นธรรมดา

 

หากเราไม่เคยเจ็บปวด เราก็อาจจะไม่ได้

ลิ้มรสชาติของความสุขได้หรอก

อย่าพยายามที่จะมองหาแต่ความสุขเสมอไป

บางสิ่งเราก็ต้องจ่ายมันเพื่อให้ได้มันมา

 

การทำงานอย่างหนักนั้นแน่นอนมันทรมาน

และมันเจ็บปวด หากเลือกได้หลายคนก็อยาก

อยู่สบายไม่ต้องทำงาน

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานประสบความสำเร็จ

เราจะรับรู้ได้ถึงความสุขที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา

 

เรื่องความรักก็เหมือนกัน ต่อให้คู่รักที่รักกันมากที่สุด

ต่างก็ต้องเคยทะเลาะกัน หรือเจ็บปวดจากความรักกันทั้งนั้น

แต่พวกเขาสามารถผ่านมันมาได้ และสามารถจัดการปัญหา

เหล่านั้นได้ พวกเขาจึงได้มีความสุขแบบทุกวันนี้นั่นเอง