คำว่า “ชีวิตคู่” ในความคิดของแต่ละคนนั้น

มักจะมีความแตกต่างกัน แล้วแต่ละบุคคล

 

บางคนก็คิดแค่ว่าชีวิตคู่คือการได้รัก ได้มีความสุข

ได้สนองความต้องการของตัวเอง ก็แค่นั้น

แต่จริงๆแล้วนั้นคำว่า “ชีวิตคู่” มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น

เพราะอย่าลืมว่าการจะใช้ชีวิตคู่นั้น คือการตกลงปลงใจกัน

ระหว่างคนสองคน ว่าจะใช้ชีวิตคู่กันไปตลอดจนวันตาย

 

นั่นหมายความว่าเราต้องอยู่ดูแลกัน รักกันให้มากๆ

ใช้ชีวิตร่วมกัน ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ก็จะไม่ทิ้งกัน

แบบนี้ถึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นความรักที่แท้จริง

ไม่ใช่แค่รักกันไปวันๆ รักแค่ลมปาก แต่ไม่เคยลงมือทำ

แบบนั้นมันไม่สามารถเรียกว่าความรักหรือชีวิตคู่ได้หรอกนะ