You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

บางครั้งเราก็ควรเรียนรู้ที่จะ “แพ้ให้เป็น” บ้างในบางเวลา

คนเราไม่จำเป็นที่จะต้องชนะ

หรือทำอะไรสำเร็จทุกอย่างทั้งหมดหรอกนะ

เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก

ทุกคนย่อมต้องเคยพ่ายแพ้ เคยล้มเหลวกันทั้งนั้น

 

บางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้อะไรต่างๆ

จากความพ่ายแพ้บ้าง เพราะนั่นแหละ

คือบทเรียนอันล้ำค่าที่จะทำให้เราเติบโต

และได้เรียนรู้อะไรต่างๆอีกมากมายในชีวิต

เพราะบางครั้งความพ่ายแพ้หรือความผิดพลาด

ก็ทำให้เราเติบโตและเข้มแข็งได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 

ในบางครั้งเราก็ต้องยอมพ่ายแพ้ดูบ้าง

เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราผิดพลาดหรือมีจุดบกพร่องตรงไหน

หากเราสามารถนำความพ่ายแพ้หรือความล้มเหลว

มาเป็นครูสอนให้กับเรา เราจะได้รับบทเรียนที่ดี

ในการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองในอนาคต …

Related Articles

Back to top button