You cannot copy content of this page

บางเรื่อง เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้

บางเรื่องถ้าเราไม่สามารถหลีกหนีมันได้

เราก็ควรที่จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้

 

การยอมรับความจริง คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้

หากเราสามารถยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดได้

เราก็จะอยู่กับมันได้

แต่คนหลายคนมักที่จะหนีปัญหาหรือพยายามหลอกตัวเอง

ทำให้ไม่สามารถอยู่กับมันได้

 

การที่เราหนียังไงก็ไม่สามารถหนีมันพ้น

เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ อยู่กับมันให้ชิน

 

เช่นการอยู่คนเดียว ถ้าเราไม่มีใครในชีวิต

เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะอยู่คนเดียวได้หรอกนะ

แต่เราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่คนเดียวได้

และเมื่อเราเปิดใจยอมรับมัน เราก็จะมีความสุข

ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทุกข์กับมัน …

Back to top button