You cannot copy content of this page

คนมันจะรักยืนเฉยๆ เขาก็รัก คนไม่รักวิ่งตามแค่ไหนมันก็ไม่เอา

เคยได้ยินไหมว่าถ้ามันใช่

ก็ไม่ต้องพยายามอะไรหรอกนะ

 

การที่เราพยายามมาก แต่ดูเหมือนสูญเปล่า

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเรามันไม่ใช่

เพราะถ้าคนมันจะรักน่ะ ต่อให้เราอยู่เฉยๆ

เขาก็รักเราเองแหละ โดยที่เราไม่ต้องพยายาม

 

แต่ถ้าคนมันจะไม่รักต่อให้เราพยายามมากแค่ไหน

เขาก็ไม่รักและไม่สนใจหรอกนะ

 

บางครั้งเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาคิดยังไงกับเรา

ถ้าเขาไม่ได้มีใจให้กับเรา เราก็ควรจะบอกตัวเอง

ให้ยอมรับความจริง ไม่ใช่พยายามหลอกตัวเอง

เพราะถ้าเป็นแบบนั้นคนที่วิ่งตามอยู่ฝ่ายเดียว

ก็จะเป็นเรา และเราก็จะเหนื่อยแทน

เพราะถ้าเราเป็นคนที่ใช่สำหรับเขา

เราไม่ต้องพยายามอะไรหรอก เขาก็จะรักเราเอง

Back to top button