หากคิดจะรักกันแล้ว

ก็ต้องคิดที่จะดูแลกันไปตลอด

ไม่ใช่ไม่สนใจ ไม่คิดใส่ใจดูแล

การที่เราถูกละเลย ไม่ใส่ใจดูแล

หากคิดในแง่ดีก็คือมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้น

 

เพราะเราจะได้เรียนรู้การอยู่คนเดียว

ในวันที่ไม่มีเขา และเมื่อนั้นเราจะรู้เองว่า

บางทีชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องมีเขาก็ได้

 

เพราะถ้าต้องมาอยู่ด้วยกัน มารักกัน

แต่ไม่คิดที่จะดูแล หรือใส่ใจ ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันดีกว่า

มันไม่มีค่า หรือไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากเป็นแบบนั้น

คนหลายคนที่ถูกคนรักละเลย ไม่สนใจ

สักวันหนึ่งพวกเขาก็จะจากไปอย่างคนเข้มแข็ง

หลังจากที่พวกเขาอ่อนแอมานานจนเกินพอ

 

ให้คิดเสียว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา

เราก็ไม่ควรที่จะอยู่กับเขา

สู้ไปหาคนที่เขาเห็นคุณค่าและพร้อมที่จะดูแลใส่ใจเราดีกว่า

เพราะถ้าเราฝืนอยู่ตรงนี้นานมากเท่าไหร่ คุณค่าในตัวเราก็ลดลงไปเท่านั้น