You cannot copy content of this page

อะไรที่มันทำให้เรา “รู้สึกไม่ดี” ก็ปล่อยมันไปเถอะนะ

อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเรา

แล้วมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับมัน

บางทีเราก็ต้องปล่อยมันไปบ้าง

อย่าพยายามที่จะยึดติดกับมัน

เพราะมันจะมีแต่ทำให้เราทุกข์ใจและเสียใจ

 

อะไรที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ดี ถ้าปล่อยไปได้

ก็ปล่อยมันไปเถอะนะ แล้วเราจะรู้เองว่ามัน

มีความสุขมากแค่ไหน ถ้าหากเราไม่ยึดติด

กับสิ่งที่ทำให้เราเสียใจ

 

การยอมรับความจริงและการปล่อยวาง

คือหนทางที่จะทำให้เรามีความสุขมากกว่าการยึดติด

เพราะถ้าสิ่งที่เรายึดติดอยู่มันคือสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเรา

เราก็ควรที่จะปล่อยมันไปได้แล้ว

อย่าพยายามฝืนหรือแบกมันเอาไว้เด็ดขาด

เพราะว่ามันจะทำให้คุณไม่มีความสุขในชีวิตเอาได้

 

จงใช้ชีวิตด้วยการไม่ยึดติดต่อสิ่งที่ทำให้เราเสียใจ

แล้วเราจะมีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอน

Back to top button