การทำเลวหรือทำไม่ดีกับใครนั้น

ย่อมทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุข

เพราะว่าเราอาจจะสร้างศัตรูขึ้นมา

ทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตสงบสุขได้

 

อีกอย่างสมัยนี้ ผลกรรมมักจะตามทันเสมอ

ไม่ว่าเราจะทำเลวกับใครเอาไว้ สักวันหนึ่ง

เราก็จะได้รับบทเรียนกลับคืนมา ไม่ช้าก็เร็ว

 

การไม่คิดเลวหรือไม่ทำอะไรให้คนอื่นต้องโกรธ

ต้องเกลียดนั้น เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำ

ถ้ายังอยากให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุข และสงบสุข

ใครที่ทำอะไรเอาไว้ สักวันหนึ่งผลกรรมจะตามสนองเขา

ให้เขาได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้นในสักวันหนึ่ง

 

เพราะในชีวิตนี้ไม่มีใครหรอกที่ทำเลวกับใครเอาไว้

แล้วจะสามารถมีความสุขหรือมีชีวิตที่ดีได้

สักวันหนึ่งเขาก็จะโดนผลกรรมคืนสนองเอง

ไม่มีใครที่นี้กฎแห่งกรรมได้พ้นหรอกนะ

อยู่ที่ว่าจะเจอช้าเจอเร็ว สักวันหนึ่งเขาก็จะได้เจอเอง

สำหรับคนที่ทำอะไรไม่ดีเอาไว้กับคนอื่น