You cannot copy content of this page

จุดจบของ คนเห็นแก่ตัว คือ..ไม่เหลือใครในชีวิต

บนโลกนี้คงไม่มีใครอยากอยู่ร่วมกับคนที่เห็นแก่ตัว

เพราะคนที่เห็นแก่ตัวคือคนที่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง

โดยอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น

แต่เมื่อคนอื่นต้องการความช่วยเหลือจากคนประเภทนี้

เค้าจะบ่ายเบี่ยง และไม่ให้การช่วยเหลือใครเลย

เพราะเค้าคือคนที่ไม่เคยนึกถึงจิตใจของคนอื่น

 

ซึ่งคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคือคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อคนอื่น

ซึ่งเค้าจะทำให้คนอื่นด้วยความเต็มใจ และตามความสามารถที่เค้าพอที่จะทำได้

ซึ่งเมื่อเค้าทำเพื่อคนอื่นจะส่งผลทำให้คนอื่นจะทำเพื่อเค้าบ้างเช่นกัน

เพราะฉะนั้นการเป็นคนที่เห็นแก่ตัว จะไม่ส่งผลดีต่อตัวเราแม้แต่น้อย

จงจำไว้เสมอว่าเราควรทำสิ่งต่างๆเพื่อใครหลายๆคน

เมื่อในยามที่เราลำบาก คนเหล่านั้นก็จะคอยช่วยเหลือเราเช่นกัน

Back to top button