ในตอนที่เรามีความสุข

เราอาจจะมองอะไรเห็นไม่ชัด

เพราะเรามัวแต่สนใจอยู่กับความสุขที่เรามี

แต่ในเวลาที่เราทุกข์หรือลำบากที่สุดนั้น

เราจะเห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

เราจะเห็นได้ว่าคนรอบๆตัวเรานั้นจะมีสักกี่คน

ที่ยังคบกับคนและไม่ทิ้งคุณไปไหนในวันที่คุณลำบาก

 

คุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนที่บอกรักคุณ

เขายังรักคุณหรือไม่ ในวันที่คุณไม่เหลืออะไร

หรือต้องลำบากที่สุดในชีวิต

บางคนเวลาที่คุณต้องลำบากหรือล้มเหลวในชีวิต

เขากลับไม่สนใจใยดีอะไรคุณเลย เพราะคุณไม่มี

ประโยชน์อะไรสำหรับเขาอีกต่อไปแล้ว

 

แต่กับบางคนเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิม

และยังพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณไม่หนีไปไหน

เหมือนกับการดูดาวนั่นแหละนะ

เราจะมองเห็นดาวได้ชัดที่สุดก็ในวันที่ท้องฟ้า

มืดมิดที่สุดนั่นเอง

เราก็จะเห็นภาพอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในวันที่เราลำบากและไม่เหลืออะไรในชีวิตเช่นกัน