You cannot copy content of this page

คนที่น่าอิจฉาที่สุด คือ คนที่ไม่อิจฉาใครเลย

ในบางครั้งเราอาจเคยนึกอิจฉาชีวิตคนอื่นที่ดีกว่าเรา มีทุกอย่างที่ดีและดูเพรียบพร้อมกว่าเรา

จนเราอยากมี อยากเป็นเหมือนเขาบาง

ซึ่งภาพที่เราเห็นเป็นเพียงแค่เบื้องหน้า

หากเราลองคิดดูว่าความสำเร็จของคนอื่น เบื้องหลังนั้นเป็นมาเช่นไร

แล้วเขาต้องทำเช่นไรจึงจะประสบความสำเร็จเช่นนี้

เราอาจจะเป็นความรู้สึกจากความอิจฉาเป็นความรู้สึกชื่นชมก็ได้

แต่ถ้าหากเรายังรู้สึกอิจฉาอย่างนั้นเป็นเพราะอะไร

สาเหตุก็เพราะเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามี สิ่งที่เราเป็น

เพราะหากเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ความสำเร็จของคนอื่น ก็จะเป็นสิ่งที่เราร่วมยินดีและไม่รู้สึกอิจฉาเลย

และเราจะตั้งใจทำหน้าที่ของเรา และสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด

เพราะการจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น ไม่ใช่การนั่งอิจฉาคนอื่นไปวันๆ แต่เป็นการทำแต่ละวันของตัวเองให้ดีและมีค่าที่สุด

Back to top button