You cannot copy content of this page

อย่าฝืนกับ ความรักที่ไม่ใช่ เพราะสุดท้ายจะ เสียเวลา เปล่า

ความรักนั้น ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่

เราก็ไม่ควรที่จะทนฝืนสานต่อความสัมพันธ์

เพราะนอกจากจะต้องมานั่งเสียใจแล้ว เรายัง

เสียเวลาอันมีค่าในชีวิตของเราไปอีกด้วย

การทนฝืนไปกับความรักที่มันมาถึงทางตัน

มีแต่จะทำให้เราต้องเสียใจในวันข้างหน้า

สู้เดินออกมาและยอมตัดใจจากมันจะดีกว่านะ

 

อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเสียความรู้สึกไปมากกว่านี้

และไม่ต้องเสียเวลาไปกับความรักที่ไม่มีวันสมหวังครั้งนี้

 

เพราะต่อให้พยายามฝืนแค่ไหนแต่สักวันหนึ่ง

มันก็ไม่ใช่อยู่ดี เพราะรักครั้งนี้ได้มาถึงทางตันแล้ว

เพราะฉะนั้นอย่าทนฝืนกับความรักที่มันไม่ใช่เลย

เพราะยิ่งเราทนฝืนกับความรักที่มันไม่ใช่มากเท่าไหร่

เราก็ยิ่งเสียเวลาให้กับความรักครั้งใหม่มากขึ้นเท่านั้น

 

สู้ต่างคนต่างแยกทางกันไปเจออะไรที่ดีกว่าจะดีกว่า

ดีกว่าต้องมาฉุดรั้งกันไว้ ทั้งๆที่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้ว

Back to top button