You cannot copy content of this page

แค่ “ซื่อสัตย์” ยังทำไม่ได้ ก็ไม่ควรไปเป็น “โลกทั้งใบ” ของใครทั้งนั้น

คำว่า “ซื่อสัตย์” คือสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน ความรัก หรือแม้แต่อะไรก็ตาม

โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก คนที่ไม่ซื่อสัตย์ในความรัก

มักจะรักใครได้ไม่นาน สุดท้ายเขาก็จะไปหาคนใหม่อยู่ดี

หรือจะเรียกกันง่ายๆว่าพวกที่มีนิสัยเจ้าชู้ รักใครไปทั่วนั่นเอง

 

คนแบบนี้ไม่มีคุณค่าพอให้ใครมารักหรอกนะ เพราะพวกเขา

มักจะรักแต่ตัวเองเท่านั้น ไม่สนใจใยดีเลยว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไง

แค่การซื่อสัตย์และรักใครสักคนไปคนเดียวตลอด เขายังทำไม่ได้

ก็อย่าหวังที่จะได้เป็นโลกทั้งใบในชีวิตของใครเลย

 

คนที่ไม่ซื่อสัตย์นั้นส่วนใหญ่มักจะลงเอยด้วยการที่ไม่มีใครสนใจ

ไม่มีใครรักและกล้ามอบหัวใจและชีวิตให้ เพราะคนที่ไม่ซื่อสัตย์

มักจะไม่คิดที่จะรักใครจริงเลยในชีวิต

Back to top button