You cannot copy content of this page

ถ้ามีแฟนแล้วมันทุกข์ใจ อยู่คนเดียวสบายใจกว่า

การจะมีแฟนนั้น หากมีแล้วทำให้เราทุกข์ใจ

ไม่มีความสุข และต้องเป็นทุกข์

สู้ไม่มีไม่ดีกว่างั้นเหรอ?

อย่าลืมว่าการที่เราต้องการใครสักคนเข้ามาในชีวิต

นั้นต้องการให้เขามาช่วยเหลือเรา และประคับประคองกัน

ไม่ใช่มาเป็นภาระหรือมาทำให้เราเสียใจหรอกนะ

 

ถ้าการที่ต้องมีแฟนแล้วต้องมาร้องไห้เสียใจอยู่เรื่อยไป

สู้อยู่คนเดียวไม่ดีกว่าหรอ? เพราะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้อง

มาคอยถูกใครทำร้ายจิตใจหรือทำให้เสียใจ

แถมการอยู่คนเดียวยังมีอิสระให้เราได้ทำอะไรเต็มที่

ไม่ต้องมาคอยถามหรือคอยอนุญาตจากใคร อยากทำอะไรก็ทำ

 

แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทนความเหงาได้หรือเปล่า

หรือว่าเราต้องการแฟนมากแค่ไหน เพราะบางคนนั้นต่อให้

ไม่มีแฟนเขาก็อยู่ได้ แถมยังมีความสุขมากอีกด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าการมีแฟนแล้วมันแย่ ก็อยู่คนเดียวจะดีกว่า

จะได้ไม่ต้องมีใครมาทำให้เราเป็นทุกข์หรือต้องเสียใจ

Back to top button