You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ถ้าทำเต็มที่แล้ว แต่ใครบางคนก็ยังอยากที่จะไป ก็จงปล่อยเขาไป


บางครั้งถ้าเราทำเต็มที่แล้วกับความรักครั้งนี้

แต่สุดท้ายแล้ว เขาก็ยังที่จะไปจากชีวิตเราดีกว่า

เราก็ไม่ควรที่จะไปรั้งตัวเขาไว้หรอกนะ

เพราะถ้าคนที่เขาไม่ได้รักเราจริงๆ ต่อให้เราพยายามให้ตาย

เขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจหรือหันมารักเราจริงๆหรอกนะ

 

การยอมรับความจริงและปล่อยเขาไปนั้น เป็นหนทางที่ดีที่สุด

อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องทนทุกข์และทรมานกับการที่เราต้อง

พยายามทำเพื่อใครสักคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา

เอาเวลาที่เหลือทั้งหมดในชีวิตของเรานั้นมาดูแลตัวเราเอง

หรือหาใครสักคนที่เห็นคุณค่าในตัวเรา และรักเราจริงๆจะดีกว่า

 

อย่างน้อยต่อให้เราทุ่มเทให้กับเขาเต็มที่ เราก็ยังได้อะไรกลับคืนมา

ไม่สูญเปล่าเหมือนการพยายามทุ่มเทให้กับคนที่เขาไม่ได้รักเราจริง

แล้วเราจะมีความสุขในชีวิตรักมากยิ่งขึ้น และไม่ต้องเหนื่อยเปล่ากับการ

พยายามทุ่มเทอะไรที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมา


Back to top button