You cannot copy content of this page

จงเลือกคนที่เลือกเรา ที่อยากเดินพร้อมเรา ไม่ใช่ปล่อยให้เราวิ่งตาม

การที่เราจะรักใครสักคนนั้น เราควรจะรักคนที่

พร้อมจะเดินไปกับเรา ไม่ใช่ปล่อยให้เราวิ่งตามฝ่ายเดียว

 

อย่าลืมนะว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน

การที่เขาปล่อยให้เราวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวนั้น

มันไม่ใช่ความรักหรอกนะ

เพราะความรักคือการที่คนสองคนเปิดใจเข้าหากัน

ทำอะไรร่วมกัน รู้สึกแบบเดียวกัน และจะต้องไม่ให้

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหนื่อยแค่เพียงฝ่ายเดียว

 

การที่คุณมัวแต่วิ่งตามคนที่คุณรัก แต่เขากลับเดินหนี

หรือไม่เคยวิ่งเข้ามาหาคุณเลยนั้น มันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวมากๆ

คนที่ปล่อยให้คุณทำแบบนี้นั้น แสดงว่าเขาไม่ได้รักหรือต้องการอะไร

ในตัวคุณเลย ไม่งั้นเขาคงไม่ปล่อยให้คุณต้องทำแบบนี้

เพราะฉะนั้นก่อนที่จะรักใคร เราต้องแน่ใจเสียก่อนว่า

หากเราทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้ เราจะไม่เป็นฝ่ายวิ่งตามฝ่ายเดียว

เพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องเหนื่อยและต้องเสียใจก็เป็นได้

Back to top button