You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

คนดีก็ควรรักษาเขาเอาไว้ ส่วนคนไม่ใส่ใจ ก็ช่างมันไปเถอะ

ในชีวิตของเรานั้นเราก็ควรที่จะเลือกคบคนเช่นกัน

เพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องเสียใจกับการคบคน

คนที่เราควรที่จะดูแลรักษาเขาเอาไว้ให้ดีก็คือคนที่ดีกับเรา

ส่วนคนที่ไม่ดีกับเรา ไม่คิดที่จะใส่ใจดูแลเรา เราควรจะปล่อยไป

อย่าเก็บเขาไว้ในชีวิตเราเลย เพราะมีแต่จะทำให้เราเสียใจเปล่าๆ

 

รักษาเอาไว้แต่คนที่ดีกับเรา แล้วเราจะมีความสุข

ไม่ต้องมีใครมาทำให้เราเป็นทุกข์หรือต้องเสียใจเสียน้ำตา

อย่าลืมว่าความรักบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องอดทน

อะไรที่มันแย่ๆ บางครั้งเราก็ต้องปล่อยมันไปบ้าง

เพื่อที่เราจะได้เจออะไรที่มันดีกว่า เราจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม

และมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ หากเราคิดที่จะคบแต่คนที่ดีกับเรา

Back to top button