You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

คนเคยนอกใจ ให้โอกาสเขาสักอีกกี่ครั้ง มันก็เหมือนเดิม

คนที่เคยคิดนอกใจนั้น ต่อให้เราจะให้โอกาสเขากี่ครั้ง

เขาก็ยังคิดที่จะนอกใจเราอยู่ดี

ถ้าหากคนๆนั้นไม่คิดได้จริงๆ หรือไม่คิดที่จะกลับตัวกลับใจจริงๆ

ต่อให้เราพยายามให้โอกาสเขาสักแค่ไหน แต่สุดท้ายก็เปล่าประโยชน์

เพราะคนพวกนี้ ถ้าได้นอกใจไปแล้ว พวกเขาก็จะทำใหม่อีกครั้งถ้ามีโอกาส

 

ยิ่งถ้าเขาเคยนอกใจสำเร็จมาก่อน มันก็ยิ่งทำให้เขาลำพองใจ

และคิดว่าสามารถที่จะหลอกคุณได้อีกครั้งอย่างแน่นอน

เพราะฉะนั้นเราต้องดูเขาให้ออก ว่าเขาเลิกนิสัยนี้ไปแล้วหรือยัง

ถ้าหากเขาเลิกได้และยอมรับผิดจริงๆ เขาก็ควรค่าที่จะให้อภัย

 

แต่กลับบางคนการให้โอกาสและการให้อภัยของเรา เป็นเหมือน

การทำให้เขากลับไปนอกใจเราใหม่ ต่อให้เราให้โอกาสยังไง

เขาก็มักจะทิ้งโอกาสนั้นและกลับไปทำเรื่องไม่ดีกับเราอีก

 

เพราะฉะนั้นดูเขาให้ออก หากเราให้โอกาสเขาแล้วเขายังนอกใจ

ก็ปล่อยเขาไปเถอะ คนแบบนี้ไม่ควรได้รับการให้อภัยและโอกาสจากใครเลย

Back to top button