You cannot copy content of this page

“สัจธรรมของชีวิต” สอนให้เรารู้จักปล่อยวาง

การยึดติดกับอะไรที่มันทำให้เราทุกข์ใจนั้น

มีแต่จะทำให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต

บางครั้งอะไรที่เรายึดติดถ้ามันทำให้เราทุกข์

เราก็ต้องปล่อยมันไปบ้าง ไม่ควรที่จะฝืนหรือรั้งมันเอาไว้

ยิ่งเราปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ได้มากเท่าไหร่

เราก็ยิ่งเป็นสุขและหมดทุกข์มากเท่านั้น

 

“สัจธรรมในชีวิต” นั้นคือสิ่งที่เราควรคิดอยู่เสมอ

หากเรามีสัจธรรมในชีวิต เราก็จะรู้ว่าอันไหนควรปล่อยวาง

อันไหนที่เราไม่ควรยึดติดกับชีวิตของเรา

ชีวิตของเราจะมีความสุขได้มากขึ้นถ้าเรารู้จักปล่อยวาง

เรื่องที่แย่ๆ ให้มันออกไปจากชีวิต อย่าลืมว่าเราไม่สามารถ

ที่จะแบกทุกอย่างเอาไว้ด้วยตัวคนเดียวได้หรอกนะ

Back to top button