You cannot copy content of this page

ถ้าลืมไม่ได้ว่ายังรักเขา ก็ขอให้จำเอาไว้ว่าเขาไม่รักเราแล้ว

ถ้าหากสมองของเราไม่ยอมที่จะลืมว่าคุณยังรักเขาอยู่

ก็ขอให้จำเอาไว้ให้ขึ้นใจอยู่เสมอว่า เขาไม่ได้รักเราแล้ว

การพยายามหลอกตัวเองไปแบบนั้น มีแต่จะทำให้เราเองที่เจ็บ

ในเมื่อเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่ได้รักเราแล้ว แต่เราก็ยังที่จะเชื่อว่า

เรายังรักเขาอยู่

 

การที่เราคิดแบบนั้นก็เหมือนกับการยึดติดอยู่กับอะไรที่มัน

ทำให้เราเจ็บปวด ทั้งๆที่เราควรที่จะยอมรับความเป็นจริง

ที่มันเกิดขึ้น ว่าเขาไม่ได้รักเราแล้ว

ถ้าหากเราลืมไม่ได้ว่าเรารักเขา ก็ขอให้เราจำเอาไว้ว่า เขาไม่ได้รักเรา

การคิดแบบนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะตัดใจจากเขาได้ง่ายมากขึ้น

และเราจะได้ไม่ต้องหลอกตัวเองซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นอีกต่อไป

Back to top button